Ons Team

Ons onderwijs wordt gegeven binnen een echte montessorigroep. Dat wil zeggen dat wij 3 jaargroepen heterogeen combineren in de middenbouw (groep 3,4,5)  en bovenbouw (groep 6,7,8). Bij de kleuters combineren we 2 jaargroepen (groep 1 en 2). In de gezinssituatie kennen kinderen vaak al de rol van ‘de oudste zus’of ‘het jongste broertje’. Die rol ligt echter de gehele gezinsperiode vast. In de montessorigroep oefenen ze de rol van jongste, middelste én oudste en wisselt deze rol jaarlijks. Elke plek biedt nieuwe kansen, mogelijkheden en ook leermomenten. Doordat de kinderen in gemengde groepen zitten, met kinderen van verschillende leeftijden, helpen ze elkaar en worden ze geholpen. Het is daarmee een goede voorbereiding op de samenleving.

Onderbouw (Groep 1-2)
In de onderbouw hebben wij groep 1 en 2 in de klas. Juf Elise en juf Sonja volgen de gevoelige periode van het kind voor zintuigelijk materiaal en oefeningen uit het dagelijks leven. Zij bieden de daarbijbehorende materialen aan en nemen de kinderen mee binnen verschillende thema’s via het kosmisch onderwijs. De kinderen oefenen veel met reeksen maken en verbanden leggen. Ze kunnen werken in de verschillende hoeken en bereiden zich voor op het lezen en schrijven.   

Middenbouw (Groep 3-4-5)
Juf Evelien en juf Sylvia bereiden de leeromgeving voor op de basisvaardigheden en met materialen voor het kosmisch onderwijs. Kinderen bevinden zich nu in een gevoelige periode om het geheugen te versterken. Zij oefenen met automatiseren, kunnen de wereld verkennen via de thema’s van ons kosmisch onderwijs en werken met de taal- en rekenmaterialen van Maria Montessori. De omgeving is zo ingericht dat de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) van het kind ontwikkeld worden.

Bovenbouw (groep 6-7 en groep 8)
In de bovenbouw is het kind in de gevoelige periode voor wetenschap. Het kosmisch onderwijs focust op verbanden leggen en de kringlopen van de natuur. De basisvaardigheden (taal en rekenen) worden uitgebreid via methodes en het ontwikkelmateriaal van Maria Montessori.  Kinderen zijn gericht op de wereld om hen heen. Juf Elise en juf Rosalien bereiden groep 8 voor op de volgende stap: de middelbare school. Juf Natascha en Juf Christa begeleiden de kinderen om de basisvaardigheden te versterken en de vaardigheid van het onderzoekend leren te vergroten. Dat doen wij via Deep Learning en de 6 C’s zijn hiervoor de basis (zie ‘ons onderwijs').  

Naast de vaste leerkrachten binnen de Montessorigroepen zijn er meer mensen betrokken bij ons onderwijs. Marijke van 't Hof-Kroes verzorgt alles rondom onze administratie. Nicole Baars is onze enthousiaste onderwijsassistent die onze groepsleerkrachten extra ondersteunt op het gebied van taal en rekenen. In kleine setting geeft zij extra uitleg en biedt zij extra uitdaging aan leerlingen waar zij dat nodig hebben.

Caroline Oonk is onze kwaliteitscoördinator. Zij heeft een sleutelpositie binnen ons team om samen met teamleden het leren van en met elkaar te versterken. Dit altijd met het doel om alle leerlingen optimaal tot leren te laten komen. Zij helpt leerling en leerkracht ook bij extra ondersteuningsbehoeften binnen de klas. Davide van der Sluis is de directrice op Harderwijkse Montessori Het Koraal. Zij geeft begeleiding aan het onderwijs en de organisatie van de school vanuit de visie en missie. Zij stimuleert een optimale leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten en begeleidt de school als een professionele organisatie, gericht op samenwerking en samenhang.

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn