Ons onderwijs

Bij Het Koraal leren wij jou vanuit een stevig gezamenlijk fundament zelfstandig te worden, je te verwonderen over de wereld en breder nog, de kosmos. Iedereen is uniek binnen ons grote geheel waar je leert voor jezelf en groeit met elkaar.

Koraal is een bijzonder mooi natuurverschijnsel. Het bestaat uit heel veel deeltjes die samen één geheel vormen. Met elkaar bouwen de deeltjes een skelet van kalk wat elk jaar, generaties lang, een beetje groeit. Er zijn veel verschillende soorten koraal met elk hun eigen bijzondere eigenschappen. Samen vormt het koraal grotere en kleinere, vaak kleurrijke, riffen die een belangrijke functie hebben in het ecosysteem. Riffen zijn een oase van leven; het rif filtert water, is een bron van voedsel, biedt vissen en andere zeedieren beschutting tegen roofdieren en is de kraamkamer voor vele soorten zeedieren; het koraal werkt samen met haar omgeving. Koraal is hard en sterk, en bestand tegen sterke golfwerking en stroming, maar ook kwetsbaar. Voor de bescherming van koraal is het belangrijk dat we oog hebben voor een duurzame toekomst.

De kinderen, juffen en meesters van de Harderwijkse Montessorischool Het Koraal zijn allemaal uniek, maar vormen samen één krachtig geheel; een mini-maatschappij in de school. We leggen met elkaar een stevig fundament (net zoals het kalk van het koraal) van waaruit kinderen kunnen ontwikkelen en de kosmos kunnen ontdekken. Montessorionderwijs is onderwijs vanuit het grote geheel, waarin ruimte is voor elk kind en zijn of haar bijzondere eigenschappen.

Onze basisregel:

Zorg goed voor de omgeving

Die omgeving zien wij in een brede opvatting. Uiteraard hoor jij daar zelf bij maar ook ieder ander mens, dier en voorwerp. Tot de kosmos aan toe.

Montessorionderwijs: zelfstandig werken
In de periode dat een kind op de basisschool zit, vergroot het kind de oriëntatie op de wereld. Het geheugen groeit en het kind is in staat enorme hoeveelheden aan kennis op te bouwen. Het raakt steeds verder geïnteresseerd in het hoe en waarom. Begin twintigste eeuw ontwikkelde Maria Montessori een onderwijsconcept dat aansloot op de natuurlijke behoefte van kinderen om zelf te leren, ontdekken en te ontwikkelen. Binnen het montessorionderwijs staat ‘help mij het zelf doen’ centraal. Naast basisvaardigheden als rekenen en taal, krijgen kinderen de ruimte en mogelijkheden om werk te kiezen waar de interesse ligt of waar zij goed in zijn. Het kind is nieuwsgierig, doet onderzoek en ontdekt en onze juffen en meesters begeleiden en stimuleren hen hierin door de juiste omgeving en het juiste materiaal aan te bieden. 

Deep Learning

Montessori onderwijs en deep learning
Basisschool Het Koraal steekt het montessorionderwijs in een modern, innovatief jasje. Wij kijken naar vraagstukken als: hoe ziet de maatschappij van morgen eruit? En hoe kunnen we de kinderen het beste voorbereiden op de toekomst? Daarom voegen wij aan het traditionele montessoriconcept het Deep Learning-principe toe, oftewel verdiepend leren. Hierin staat betekenisvol en kindgericht onderwijs centraal. 

Onze school is een veilige oefenplaats voor volwassenheid, burgerschap en de samenleving. Ten tijde van de Industriële Revolutie was het belangrijk dat we mensen leerden stil te zitten en te luisteren, zodat ze later allemaal in voorbedachte beroepen in bijvoorbeeld een fabriek of een bedrijf aan het werk konden. Maar we hebben nu een hele nieuwe samenleving. Computers en robots hebben veel van ons werk overgenomen en dat zal in de toekomst, in de samenleving waarin onze kinderen aan het werk gaan, alleen maar groter worden. We hebben mensen nodig die nieuwe ideeën kunnen bedenken. Die samen kunnen werken, die weten wat er al is en daarop voort kunnen borduren. We hebben bovendien geen idee voor welke beroepen we onze kinderen opleiden, met welke devices ze met wie op welke mondiale schaal gaan samenwerken… maar we weten wel dat creatief denken daarvoor belangrijk is, dat computers een rol spelen, dat het mondialer zal zijn dan ooit, dat je daardoor met mensen uit allerlei culturen zal samenwerken en -leven. 

De ontwikkelaars van Deep Learning Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen spreken over zes competenties, de 6 C’s:
1. Character (karakterontwikkeling)
2. Citizinship (burgerschap)
3. Collaboration (samenwerking)
4. Communication (communicatie)
5. Creativity (creativiteit)
6. Critical thinking (kritisch denken)

Deze vaardigheden hebben kinderen later nodig om succesvol te zijn. We noemen ze ook wel de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. 

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn