Passend onderwijs

Wat als mijn kind iets extra’s nodig heeft?
Als school kijken we altijd goed wat uw kind nodig heeft om te groeien en leren. We proberen dit zoveel mogelijk binnen onze eigen school te organiseren. Dat doen we altijd in overleg met u als ouder/verzorger. Met ‘Passend onderwijs’ wordt bedoeld dat alle kinderen in Nederland een plek hebben op een school die past bij wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en waar ze zich gelukkig voelen.

Als uw kind iets extra’s nodig heeft, zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. We bekijken dit per kind en per situatie. We overleggen altijd met u als ouder over hoe we uw kind het beste kunnen helpen om te leren, te groeien en zich gelukkig te voelen.

Regionaal samenwerkingsverband
Omdat elke school anders is, kunnen scholen het “passend onderwijs” niet in hun eentje organiseren. Alle scholen zijn daarom aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.

We werken binnen Zeeluwe samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg, Ermelo en Epe.

Samenwerking in de eigen gemeente
Om goed voor alle kinderen te zorgen, werken scholen ook samen met organisaties in de eigen gemeente. Wij werken onder andere samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Ook werken we samen met de leerplichtambtenaren van de gemeente.

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn